Integritetspolicy

Allmänt

Syftet med denna policy är att säkerställa att Städkompakt i Stockholm AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos Städkompakts anställda.

I denna policy kallas Städkompakt i Stockholm AB, organisationsnummer: 556642-3090 för Städkompakt och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden. Städkompakt ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post eller direkt på något annat sätt.

Städkompakt i Stockholm AB går att nå på följande sätt:
Post: Elektravägen 31, 126 30 Hägersten
Tel: 08-98 62 60
E-post: info@stadkompakt.se

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t. ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Städkompakt ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Städkompakt agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned i detta dokument. Som personuppgiftsansvarig har Städkompakt ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet

Städkompakt skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Städkompakts system som hanterar personuppgifter. Anställda på Städkompakt samt eventuella personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Städkompakts interna IT-Policy.

Personuppgifter som skickas in till Städkompakt utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Städkompakt behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Städkompakt dina personuppgifter i syfte att:

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Dina rättigheter

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår oss via telefon: 08-98 62 60 eller via e-post: info@stadkompakt.se.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Städkompakt om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Städkompakts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Ändring av integritetspolicy

Städkompakt har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Städkompakt kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Städkompakt innan den ändrade integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Städkompakt.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Städkompakt har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Personuppgiftsbehandlingar

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Städkompakt kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Städkompakts rättsliga intressen, t. ex. om det pågår en juridisk process.

Personuppgiftsbehandling Syfte Personuppgifter Kategori Rättslig grund Lagringstid
Kundregister / Försäljning För att kunna sälja produkt eller tjänst Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisationsnummer, personnummer, land Kunder Avtal + Lagkrav / Samtycke Avtalstiden + 1 år / Under försäljnings-processen + 2 månader
Leverantörsreskontra För att kunna betala leverantörsfakturor Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, kontonummer, organisationsnummer, personnummer Leverantörer Avtal + Lagkrav 7 år enligt bokföringslagen
Personalregister För att kunna fullgöra anställningsavtalet och betala ut lön Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, personnummer, kontonummer, facktillhörighet, anställningsnummer, medborgarskap, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, pass, foto Anställda Avtal + Lagkrav Under anställningstiden + 10 år
Arbetssökande Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Det som skickas in lagras och ingår i behandlingen Arbetssökande Samtycke Under rekryteringsprocessen + 2 månader
Löneregistrering Betala ut löner till de anställda Namn, adress, postnummer, postort, kontonummer, lön, frånvaro Anställda Avtal + Lagkrav 7 år enligt bokförings-lagen
Fakturering För att kunna fakturera kunder Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisationsnummer, personnummer Kunder Avtal + Lagkrav 7 år enligt bokföringslagen

Städkompakt har ett aktivt miljöarbete

Miljö

Vi har valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Läs mer

Städkompakt satsar extra mycket på kvalitet

Kvalitet

Vi har valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015.

Läs mer

Städkompakt är ett auktoriserat serviceföretag

Auktorisation

Vi är ett auktoriserat serviceföretag och är medlem i Almega. Vi följer aktuellt kollektivavtal för våra medarbetare.

Läs mer

Städkompakt är ett auktoriserat serviceföretag

Kontakta oss

Städkompakt i Stockholm AB

Elektravägen 31

126 30 Hägersten


Tel: 08-98 62 60

info@stadkompakt.se

Besöksadress

Städkompakt i Stockholm AB

Elektravägen 31

126 30 Hägersten

Genvägar

Om oss

Tjänster

Miljö

Kvalitet

Auktorisation

Offertförfrågan

Kontorsstädning, Butiksstädning, Fönsterputs, Golvvård, Trappstädning, Storstädning, Miljöstädning, Byggstädning, Mattvätt och Garagestädning åt företag och bostadsrättsföreningar till rätt priser i Bromma, Danderyd, Järfälla, Kista, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby samt i övriga Stockholmsområdet.