Miljö

Naturskydd

Vi har valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Som professionellt städföretag verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Våra grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

I våra uppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter. Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi använder oss i stor utsträckning av mikrofibermoppar och moppdukar impregnerade med naturprodukt som innebär att kemikalier kan uteslutas och endast vatten behöver användas.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Städkompakt köper enbart material från leverantörer som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Städkompakt har ett aktivt miljöarbete Städkompakt har ett aktivt miljöarbete

Arbetsmiljö

Städkompakt följer arbetsmiljölagen som innehåller grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning. Dessa regler ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Städkompakts strävan är inte bara att sikta på det förebyggande arbetet utan också på arbetets innehåll.

Vårt mål är att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av:

Arbetsplatserna utformas med tanke på vad som passar olika människor. Tekniska anordningar och kemiska produkter väljs med hänsyn till detta.

Vi som driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe skall se till att vår verksamhet, utrustning och kemikalier inte skapar risker för personer på arbetsplatsen. Detta gäller både kundens anställda och vår egen personal.

Städkompakt följer arbetsmiljölagen Städkompakt följer arbetsmiljölagen
Städkompakt har ett aktivt miljöarbete

Miljö

Vi har valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Läs mer

Städkompakt satsar extra mycket på kvalitet

Kvalitet

Vi har valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015.

Läs mer

Städkompakt är ett auktoriserat serviceföretag

Auktorisation

Vi är ett auktoriserat serviceföretag och är medlem i Almega. Vi följer aktuellt kollektivavtal för våra medarbetare.

Läs mer

Städkompakt är ett auktoriserat serviceföretag

Kontakta oss

Städkompakt i Stockholm AB

Elektravägen 31

126 30 Hägersten


Tel: 08-98 62 60

info@stadkompakt.se

Besöksadress

Städkompakt i Stockholm AB

Elektravägen 31

126 30 Hägersten

Genvägar

Om oss

Tjänster

Miljö

Kvalitet

Auktorisation

Offertförfrågan

Kontorsstädning, Butiksstädning, Fönsterputs, Golvvård, Trappstädning, Storstädning, Miljöstädning, Byggstädning, Mattvätt och Garagestädning åt företag och bostadsrättsföreningar till rätt priser i Bromma, Danderyd, Järfälla, Kista, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby samt i övriga Stockholmsområdet.